پاييز تبلت اندرویدی کامپیوتر gaming cloud

پاييز: تبلت اندرویدی کامپیوتر gaming cloud liquidsky

نسخه مهار تورم اجاره‌بها

  ۵ گام بلندمدت جهت تنظیم اجاره‌بهای مسکن    اقدام کوتاه‌مدت دولت‌ها حین انحراف بازار اجاره چیست؟ نسخه مهار تورم اجاره..

ادامه مطلب

ساعت ۱۴ , حراجی سکه

با حبابی شدن قیمت سکه و رکوردشکنی‌های آن در ماه‌های اخیر آخر بانک مرکزی تصمیم به عرضه سکه گرفت، این حراجی ساعت ۱۴ در بانک کارگشایی انجام می‌شود. ..

ادامه مطلب

متوسط بازدهی بخش مسکن طی ۴۰ سال گذشته

متوسط بازدهی بخش مسکن در کشور عزیزمان ایران طی ۴۰ سال گذشته حدود ۴۰ درصد بوده که رکود بی سابقه چند سال اخیر باعث افت شدید این قیمت شده است است.  ..

ادامه مطلب