پاييز تبلت اندرویدی کامپیوتر gaming cloud

پاييز: تبلت اندرویدی کامپیوتر gaming cloud liquidsky

متوسط بازدهی بخش مسکن طی ۴۰ سال گذشته

متوسط بازدهی بخش مسکن در کشور عزیزمان ایران طی ۴۰ سال گذشته حدود ۴۰ درصد بوده که رکود بی سابقه چند سال اخیر باعث افت شدید این قیمت شده است است.  ..

ادامه مطلب